Immigrants and refugees

Rozłam Unii Europejskej

Peter Schwarz, 29 grudnia 2015

W zeszłym stuleciu dążenia wielkich mocarstw, nacjonalizm i faszyzm uczyniły z kontynentu ognisko dwóch światowych wojen, które pochłonęły razem blisko 100 milionów ofiar. Obecnie znów ma miejsce rozprzestrzenianie się tych samych tendencji.

Broń praw imigranckich robotników! Robotnicy Północnej, Środkowej i Południowej Ameryki, łączcie się!

Uchwała Trzeciego Narodowego Kongresu SEP (USA), 22 sierpnia 2014

Trzeci Narodowy Kongres Socjalistycznej Partii Równości (USA) jednogłośnie zatwierdził tę uchwałę 6 sierpnia 2014 roku. Kongres zatwierdził także uchwałę "Sprzeciw się izraelskiej napaści na Gazę!".