The 2015 US oil workers strike

Strajk rafinerii w USA a międzynarodowa walka klasy robotniczej

Jerry White, 4 marca 2015

Walka pracowników naftowych i dokerów w USA oraz strajki niemieckich i australijskich pracowników kolei wskazują na potrzebę międzynarodowej strategii dla klasy robotniczej.