உக்ரேன்

உக்ரேனில் ஜெலென்ஸ்கி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டமையும், தொழிலாள வர்க்கத்திற்கான முன்னோக்கிய பாதையும்

Clara Weiss, 25 April 2019

தொழிலாள வர்க்கத்தைப் பொறுத்த வரையில் 2014 ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதியின் விளைவுகள் பேரழிவுக்குக் குறைவாக இருக்கவில்லை. கடந்த ஐந்தாண்டுகளில், பொறோஷென்கோ ஆட்சி ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ஏகாதிபத்திய இராணுவ ஆயத்தப்படுத்தலின் முன்னிலையில் நின்றுள்ளது.

வரலாறு பிரச்சாரமாக: புத்திஜீவிகளும் உக்ரேனிய நெருக்கடியும்

David North, 20 November 2014

வலது-சாரி கல்வியாளர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், போர் ஆதரவு மனித-உரிமை ஆர்வலர்கள், மற்றும் “சொல்லாடல்” வல்லுநர்களின் ஒரு குழு இந்த வார இறுதியில் (மே 16–19, 2014) கியேவில் கூடவிருக்கிறது