Cynthia Brust Moore (1944-2017): Troçkist hareketin kararlı bir destekçisi

Fred Mazelis
9 Eylül 2017

Dünya Sosyalist Web Sitesi, yaşamı boyunca Troçkist hareketi desteklemiş olan Cynthia Brust Moore’un 72 yaşında öldüğünü derin üzüntüyle bildirir. O, 1 Eylül’de, Minnesota Minneapolis’te, ayak bileği ameliyatının ardından aramızdan ayrıldı. Arkasında, kardeşi Steve Brust’ı, kızları Andrea ile Kenny’yi ve büyük gurur duyduğu beş torununu bıraktı.

Cynthia, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin önceli olan İşçiler Birliği’nin kurucu üyeleri Jean ve Bill Brust’ın kızlarıydı. O da, 1970’li yıllar boyunca İşçiler Birliği’nin üyesiydi ve işçi mücadeleleri üzerine çok sayıda makale yazmıştı. Cynthia, önemli sağlık sorunlarına rağmen, geçtiğimiz haftaki beklenmeyen ölümüne kadar, İşçiler Birliği’nin ve ardılı olan Sosyalist Eşitlik Partisi’nin bir destekçisi olarak kaldı.

Cynthia Moore, babası Bill Brust ile birlikte

 

Cynthia, 1944’te, dönemin ABD Troçkist hareketi olan Sosyalist İşçi Partisi’nin (SWP) aktif üyeleri olan anne-babasının aktif faaliyet içinde olduğu Minnesota, İkiz Şehirler’de (Minneapolis-St. Paul) doğmuştu. O, ilk gençlik yıllarına, sosyalist ve solcu işçileri sendikalardan çıkarmak için kullanılmış olan McCarthyci cadı avının ardından, savaş sonrası kapitalist büyüme sırasında girdi.

Cynthia, ailesi tarafından, Marksizm ve Troçkistlerin önderlik ettiği 1934 Minneapolis Genel Grevi’nin önemli deneyimini de kapsayan sosyalist hareketin tarihi hakkında eğitildi.

James P. Cannon’ın önderliğindeki SWP, 1953’te, Stalinizme ve reformize karşı bağımsız devrimci bir partinin inşası uğruna mücadeleyi inkar eden Avrupa’daki Pablo-Mandel hizbine ve onların Amerikalı destekçilerine karşı Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) kurulmasında öncü rol oynamıştı. Ancak SWP, Cynthia 20 yaşına gelmeden önce, Pablocular ile yeniden birleşecekti.

Bill ve Jean Brust, 1989

 

Bill ve Jean Brust, 1966’da, DEUK ile siyasi dayanışmasını sürdüren ve Britanya şubesi Sosyalist İşçi Birliği (SLL) ile sıkı işbirliği içinde çalışan İşçiler Birliği’ni kurmak için SWP’nin daha genç üyeleri ile işbirliği yaptı. Brust ailesine, artık, iki erkek kardeş daha dahil olmuştu (Leo ve Steve).

Cynthia, İşçiler Birliği’ne, Grinnell Koleji’nden mezun olmasından kısa süre sonra, 1960’ların sonunda katıldı ve on yıl boyunca, WSWS’nin ABD’deki önceli olan Bulletin [Bülten] için yazılar yazdı. O, 1970’lerin büyük kısmını, İşçiler Birliği’nin önce Chicago, ardından ise New York City şubelerinde çalışarak geçirdi.

Cynthia, Güney Chicago’nun yanı sıra komşu Gary, Indiana’daki çelik işçileri ile Chicago’nun büyük Cabrini-Green sosyal konutlarındaki işçiler ve gençler arasında faaliyet yürüttü. Bu dönem boyunca, Cynthia Blake imzasıyla, genellikle önemli işçi mücadelelerini ele alan birkaç yüz makale yazdı.

Cynthia daha sonra İşçiler Birliği’nin faaliyetlerine aktif katılımdan geri çekilmiş olsa da, Troçkizm davasına sadık kaldı. O, İkiz Şehirler bölgesine geri taşındı ve son derece düşkün olduğu özel eğitime ihtiyaç duyan iki çocuğu evlat edindi. Konuşma-dil hastalıkları bilimini öğrenmek için okula döndü ve Minneapolis bölgesindeki engellilerin tanınmış bir savunucusu haline geldi.

1990’lar, Brust ailesi için son derece üzücü olacaktı. Cynthia, 1991’de babası Bill’i, 1997’de de annesi Jean’i kaybetti. Kardeşi Leo ise, 1994’te, sadece 40 yaşındayken, ani kalp yetmezliğinden öldü.

Cynthia, 1991’de İkiz Şehirler’de Bill Brust için düzenlenen anma toplantılarına katıldı ve konuşma yaptı. O, Defending Principles: The Political Legacy of Bill Brust (İlkeleri Savunmak: Bill Brust’ün Siyasi Mirası) kitabında yayınlanan, “Babamın Hatıraları”nı yazdı. O, burada, pankreas kanserinin son aşamalarındaki babasının son günlerini şöyle hatırlıyordu:

“Tanı ve ameliyet dönemi sırasında, Troçki’nin Genç Lenin kitabını zevkle yeniden okudu. Kitabı tutmak (ya da benim Rusça isimleri beceriksizce telaffuz edişimi düzeltmek) için yeterince gücü yeniden kazanamayınca, son sayfalarını ona ben okudum. Ona bir keresinde, kanser onu zayıflattığı için hepimizin oldukça şiddetle hissettiğimiz öfkeyi nasıl bir kenara koyduğunu sormuştum. Yalnızca biraz gülümsemiş ve Troçki’nin, Geçiş Programı’nda, gerçeklikle olduğu gibi yüzleşmemiz gerektiğini yazdığını söylemişti. Onun gerçekliği, sadece kendi kişisel yazgısı sorununu değil, ailesinin devam eden sevgisini ve Uluslararası Komite’nin büyümesini ve güçlenmesini kapsıyordu.”

Bu kayıpların ortasında, Cynthia’ya ileri düzeyde kalp yetmezliği teşhisi kondu ve 1994 başında bir kalp nakli geçirdi. Yeni kalbi, ona 23 yıllık bir yaşam daha verecekti.

Cynthia, gerçek sosyalizm uğruna mücadeleye inancında ve desteğinde hiç bocalamadı. Troçkist hareketin, dünyada yaşananlara ilişkin Marksist bir çözümleme ve devrimci hareketin tarihinin can alıcı dersleri sayesinde geniş bir işçi, öğrenci ve aydın kitlesine ulaşma becerisinin farkında olan Cynthia, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin 1998’in başında kurulmasına büyük bir coşku ile karşılık vermişti.

Cynthia, dört yıl önce, WSWS’nin 15. yıl kutlamasının bir parçası olarak, kısa bir makale yazmıştı.

“Dünya Sosyalist Web Sitesi’ni her gün okuyorum; çünkü o, günümüzün olayları ile Bolşevik Devrimi’nin ve Sol Muhalefet’in tarihi arasındaki kırılmaz bir zincir halkasıdır. WSWS, kişisel olarak, beni Amerikalı Troçkistler Jean ve Bill Brust tarafından büyütüldüğüm ilkelere bağlıyor.

“WSWS, beni, günümüzün günlük haber akışını oluşturan yalanlardan ve yanıltmalardan çıkartıp diyalektik maddeciliğin temellerine ve dünya işçi sınıfının devrimci bir önderlik yaratıp tarihsel zorluklarının üstesinden gelebileceği kesinliğine geri döndürüyor…

“Bugün, WSWS’nin dünyanın dört bir yanında yaşanan olayları ayrıntılı olarak anlatan makalelerinin, ondan fazla dilde ve dünya nüfusunun büyük çoğunluğu için erişilebilir olduğunu görüyorum. Bu olaylara ve bizi hem şekillendiren hem de çoğu kez yanlış yönlendiren kültüre ilişkin keskin, sarsılmaz çözümlemeler okuyorum. Jean ve Bill, bu devrimci gazeteciler kadrosuyla gurur duyardı.”

Cynthia, son yıllarda SEP’nin ve Toplumsal Eşitlik için Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’in (IYSSE) Minneapolis’teki bazı toplantılarına katılabilmişti. O, WSWS makalelerini okuyup paylaşmayı ve yorum bölümüne katkıda bulunmayı sürdürüyordu.

Dünyanın dört bir yanındaki ailesi, dostları ve yoldaşları Cynthia’yı çok çok özleyecek.