Sri Lankalı çay plantasyonu işçileri komitesi, 9 Şubat Detroit gösterisini destekliyor

Muhabirlerimizden
11 Şubat 2019

2018’de, Sri Lanka’daki çay plantasyonu işçileri, şirket yönetimi yanlısı sendikaya başkaldırarak, çay işletmecilerine karşı güçlü bir greve giriştiler. İşçiler, mücadelelerini örgütlemek, yönlendirmek ve genişletmek için Abbotsleigh Mülkü İşçileri Eylem Komitesi adlı bir taban komitesi kurdular. Komite, ABD’deki ve Kanada’daki işçileri, işten çıkarmalara ve tavizlere karşı 9 Şubat günü öğlen saat 2’de GM’nin Detroit’teki genel merkezinde düzenlenecek gösteriye katılmaya çağıran aşağıdaki açıklamayı gönderdi.

Abbotsleigh çay plantasyonu işçileri, Kuzey Amerikalı otomotiv işçilerine desteklerini sunuyor

* * *

Biz, Sri Lanka’daki Abbotsleigh Mülkü İşçileri Eylem Komitesi olarak, General Motors’un (GM) fabrikaları kapatmasına karşı Dünya Sosyalist Web Sitesi Otomotiv İşçileri Bülteni ve Taban Komiteleri Güç Birliği Yürütme Komitesi tarafından çağrısı yapılan ve 9 Şubat’ta şirketin Detroit’teki genel merkezinin önünde düzenlenecek gösteriye en içten selamlarımızı sunmak isteriz.

GM’nin ABD’de ve Kanada’da beş fabrikayı kapatmayı ve 15.000 dolayında işçiyi işten çıkarmayı planladığını biliyoruz. Bunun, otomotiv sektöründe büyük şirketlerin süper kar dürtüsü eliyle yönlendirilen ve zenginler ile yoksullar arasındaki bölünmeyi arttıracak küresel bir yeniden yapılanmanın parçası olduğunu biliyoruz.

Burada, Sri Lanka’daki plantasyon işçilerinin ve işçi sınıfının diğer kesimlerinin karşı karşıya olduğu durum da, kara doymayan büyük ulusötesi şirketlerin ve bankerlerin benzer politikalarının sonucudur.

Bizler, Sri Lanka’daki plantasyon işçileri olarak, iktidardaki hükümetlerinin tam desteğine sahip olan patronlar eliyle uygulanan acımasız politikalar ile karşı karşıyayız. Burada, plantasyon işçilerinin son grev dalgası sırasında, işçi hareketine uluslararası bir siyasi perspektif kazandırmak için, patronlarla ve hükümetle işbirliği yapan sendikalara karşı müdahale etmemiz gerekiyordu. Kendi deneyimimiz yoluyla, bunun, Taban Komiteleri Güç Birliği Yürütme Komitesi gibi, ulus devlet sınırlarının ötesine geçen, uluslararası düzeyde örgütlenecek bağımsız bir örgütlenmeyi gerektirdiğini anladık.

Dolayısıyla, yürütme komitesinin attığı adımları, yalnızca ABD’li otomotiv işçilerinin temel haklarını savunmak için değil aynı zamanda bir bütün olarak uluslararası işçi sınıfı yararına atılan adımlar olarak görüyoruz. Sınıf mücadelesinin uluslararası ölçekteki gelişimini yakından takip ediyor ve toplumsal karşıdevrime ve emperyalist savaşa karşı ortak bir strateji temelinde bu mücadelelere katılmaya hazırlanıyoruz.

Kardeşçe selamlarımızla,

Abbotsleigh Mülkü İşçileri Eylem Komitesi, Sri Lanka.

* * *

Dünya Sosyalist Web Sitesi Otomotiv İşçileri Bülteni, 9 Şubat günü öğlen 2’de, fabrikaların kapatılması, toplu işten çıkarmalar ve tavizler ile mücadele etmek için bir gösteriye birlikte ev sahipliği yapıyor. Gösteriye katılma hakkında daha fazla bilgi için, wsws.org/auto adresine ve Facebook’taki etkinlik sayfasına bakın.