The Russian Revolution and the Unfinished Twentieth Century

Rosa Luxemburg’un Lenin’e karşı tutumu üzerine bir cevap

David North, 5 Ekim 2020

Hem Luxemburg hem de Lenin I. Dünya Savaşı’na giden yıllarda Avrupa Sosyal Demokrasisinin sol kanadında yer aldılar ve oportünizmin kararlı bir karşıtı oldular.

Lenin 150 Yaşında

David North, 25 Nisan 2020

Lenin, Bolşevik Parti’nin kurucusu, 1917 Ekim Devrimi’nin önderi ve yirminci yüzyılın siyasi ve entelektüel tarihinde hiç kuşkusuz çok büyük bir figürdü.

Almanya’daki Sosyalist Eşitlik Partisi, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının yıldönümü üzerine toplantı düzenledi

Muhabirlerimizden, 14 Kasım 2019

Gerçekte Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin kurulması, sosyalizmin gerçekleştirilmesi ile ilgili değil, Batı’da kapitalizmin istikrara kavuşturulması ile ilgiliydi

Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl’ın Türkçe basımına önsöz

David North, 3 Eylül 2019

1917 Ekim Devrimi’ne ilham veren perspektif, mevcut tarihsel dönemde yakıcı güncelliğini korumaktadır. Bu temel tarihsel çelişkilerden kaynaklanan küresel kriz, yalnızca küresel proletaryanın siyasi iktidarı ele geçirmesi yoluyla çözüme kavuşturulabilir.

Büyük güçler I. Dünya Savaşı’nı anıp, yenisini planlıyorlar

Andre Damon, 17 Kasım 2018

Onların “trajedi” ve “özkıyım” hakkındaki sözleri, her birinin yeni ve ölümcül bir küresel askeri çatışmaya aktif biçimde hazırlandıkları gerçeğini gizleyemedi.