Sırbistan

Batı Balkanlar’da savaş tehdidi artıyor

Markus Salzmann, 30 Mart 2017

Balkanlar’daki siyasi ve toplumsal kriz, bölgede başka bir savaş tehdidini yükseltecek şekilde, Yugoslavya’nın ardılı devletler arasındaki çatışmaları şiddetlendiriyor.